ГоловнаНОРМАТИВНА БАЗАЗАКОНОДАВЧІ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИПостанови КМУ
 Версія для друку
 1. Постанова КМУ від 4 серпня 1997 року № 847 «Про створення Державного регістру Джерел іонізуючого випромінювання».
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».   
 3. Постанова  КМУ від 4 лютого 1999 року № 140 «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 379 «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення».    
 5. Постанова  КМУ  від  11 липня  2001 року  №827  «Про  затвердження  Положення  про  Державну  службу  медицини  катастроф».
 6. Постанова КМУ від 15 лютого 2002 року № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».  
 7. Постанова КМУ від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використовування коштів резервного фонду бюджету».
 8. Постанова КМУ від 14 червня 2002 року № 843 «Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об’єктового рівня».
 9. Постанова КМУ від 11 липня 2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (із змінами і доповненнями)».
 10. Постанова КМУ від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту».
 11. Постанова  КМУ  від  29 серпня  2002 року  №1288  «Про  затвердження  Положення  про  Державний  реєстр  потенційно  небезпечних  об’єктів».
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 року № 813 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу» (зі змінами).
 13. Постанова КМУ від 24 березня 2004 року № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями».
 14. Постанова  КМУ  від  22 серпня  2011 року  № 893  «Про  затвердження  правил  санітарної  охорони  України».
 15. Постанова КМУ від 29 лютого 2012 року № 306 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки».
 16. Постанова КМУ від 14 листопада 2012 року № 1037 «Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування».
 17. Постанова КМУ від 21 листопада 2012 року № 1116 «Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
 18. Постанова КМУ від 5 червня 2013 року № 397 «Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона».
 19. Постанова КМУ від 5 червня 2013 року № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки».
 20. Постанова КМУ від 26 червня 2013 року № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту».
 21.  Постанова КМУ від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
 22. Постанова КМУ від 17 липня 2013 року, № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони».
 23. Постанова КМ|У від 14 серпня 2013 року № 581 «Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб'єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
 24. Постанова КМУ від 9 жовтня  2013 року  №738  «Порядок  ведення  обліку  надзвичайних  ситуацій».
 25. Постанова КМУ від 21 серпня 2013 року, № 616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту».
 26. Постанова КМУ від 2 жовтня 2013 року № 729 «Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб».
 27. Постанова КМУ від 9 жовтня 2013 року № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».
 28. Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» (зі змінами).
 29. Постанова КМУ від 13 листопада 2013 року № 824 «Про затвердження Порядку здійснення держаного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки».
 30. Постанова КМУ від 13 листопада 2013 року № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників».
 31. Постанова КМУ від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Положення про проведення евакуації у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
 32. Постанова  КМУ  від  18 грудня  2013 року  №947  «Порядок  надання  та  визначення  розміру  грошової  допомоги  постраждалим  від  надзвичайних  ситуацій,  які  залишилися  на  попередньому  місці  проживання».
 33. Постанова КМУ від 9 січня 2014 року № 5 «Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону».
 34. Постанова КМУ від 9 січня 2014 року № 6 «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту».
 35. Постанова КМУ від 9 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про Єдину державну систему цивільного захисту».
 36. Постанова  КМУ  від  26 січня  2015 року  №18  «Про  Державну  комісію  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій».
 37. Постанова  КМУ  від  4 березня  2015 року  №83  «Про  затвердження  Переліку  об’єктів  державної  власності,  що  мають  стратегічне  значення  для  економіки  і  безпеки  держави».
 38. Постанова  КМУ  від  11 березня  2015 року  №101  «Про  затвердження  типових  положень  про  функціональну  і  територіальну  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту».
 39. Постанова  КМУ  від  17 червня  2015 року  №409  «Про  затвердження  Типового  положення  про  регіональну  та  місцеву  комісію  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій».
 40. Постанова  КМУ  від  8 липня  2015 року  №469  «Про  затвердження  Положення  про  спеціалізовані  служби  цивільного  захисту».
 41. Постанова  КМУ  від  30 вересня  2015 року  №775  «Про  затвердження  Порядку  створення  та  використання  матеріальних  резервів  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій».
 42. Постанова  КМУ  від  16 грудня  2015 року  №1052  «Про  затвердження  Положення  про  Державну  службу  України  з  надзвичайних  ситуацій».
 43. Постанова КМУ від 18 лютого 2016 року № 92 «Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів  та мінімізації їх наслідків». 
 44. Постанова КМУ від 11 лютого 2016 № 75 «Про внесення змін до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру».
 45. Постанова КМУ від 26 жовтня 2016 р. № 763 «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі»
 46. Постанова КМУ від 10 березня 2017 року № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту»;
 47. Постанова КМУ від 18 травня 2017 року № 340 «Про внесення змін до п.2 Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного  і хімічного контролю»
 48. Постанова КМУ від 09 серпня 2017 року № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної системи цивільного захисту»;
 49. Постанова КМУ від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»;
 50. Постанова КМУ від 21.02.2018 № 100 «Про внесення змін до постанов КМУ від 26.01.2015 № 18 та від 17.06.2015 № 409»;
 51. Постанова КМУ від 14.03.2018 № 223 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня»;
 52. Постанова КМУ від 18.04.2018 № 282 «Про затвердження Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження»;
 53. Постанова КМУ від 06.06.2018 № 450 «Про внесення змін до Положення про єдину державну систему цивільного захисту і Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»;
 54. Постанова КМУ від 26.07.2018 № 592 «Про внесення змін до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (ПКМУ від 26.06.2013 № 444)»;
 55. Постанова КМУ від 05.09.2018 № 715 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»;
 56. Постанова КМУ від 05.09.2018 № 716 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій»;
 57. Постанова КМУ від 26.09.2018 № 779 «Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру»;
 58. Постанова КМУ від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання» (Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» (Джура));
 59. Постанова КМУ від 27.12.2018 № 1158 «Про внесення змін до Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту»;
 60. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1997 року № 62 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97)».
 1. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 № 116 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінювання» (НРБУ-97/Д-2000).
    Твіт