ГоловнаНОРМАТИВНА БАЗАЗАКОНОДАВЧІ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИЗакони України
 Версія для друку
 1. Закон України від 4 березня 1992 року № 2163-ХІІ «Про приватизацію державного майна».   
 2. Закон України від 10 квітня 1992 року № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна».   
 3. Закон України від 21 грудня 1993 № 3543 – ХІІ «Про мобілізаційну підготовку  та мобілізацію».
 4. Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».
 5. Закон України від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
 6. Закон України від 14 січня 1998 року №15/98-ВР «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».
 7. Закон України від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ «Про правовий режим надзвичайного стану».
 8. Закон України від 6 квітня 2000 року № 1644-ІІІ «Про перевезення небезпечних вантажів».
 9. Закон України від 6 квітня 2000 року № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб».
 10. Закон України  від 6 квітня 2000 року № 1647-ІІІ «Про правовий режим воєнного стану». 
 11. Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2020-ІІІ «Про  Оборонну України».
 12. Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2064-ІІІ «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».
 13. Закон України від 18 січня 2001 року № 2245 – ІІІ «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
 14. Закон України від 5 липня 2012 року № 5081-VI «Про екстрену медичну допомогу».
 15. Закон України від 20 березня 2003 року № 683-IV «Про боротьбу з тероризмом».
 16. Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV «Про основи національної безпеки України».
 17. Закон України від 3 лютого 2004 року № 1413-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження захисних споруд цивільної оборони». 
 18. Закон  України  від  21 травня 1997 року  №280/97-ВР  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні».
 19. Закон  України  від  13 липня  2000 року  №1908-ІІІ  «Про  зону  надзвичайної  екологічної  ситуації».
 20. Закон  України  від  05 квітня  2007 року  №877-У  «Про  основні  засади  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері  господарської  діяльності».
 21. Закон  України  від  05 листопада  2009 року  №1704-УІ  «Про  будівельні  норми».
 22. Закон  України  від  17  лютого  2011 року  №3038-УІ  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності».
 23. Закон  України  від  05  червня  2014 року  №1315-УІІ  «Про  стандартизацію».
    Твіт